Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Flemish population survey on breast cancer

Het maken en updaten van een uitnodigings- en opvolgingssysteem voor de vrouwen uit de doelgroep van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker op basis van de populatiedatabank aangeleverd door de Vlaamse Overheid (verrijkt personenregister, gebaseerd op de gegevens uit de kruispuntbank)en verrijkt met andere bronnen zoals rapportage door de doelgroep zelf (vb. borstkanker in de voorbije 10 jaar, verhoogd risico, ...), recentelijk Stichting Kankerregister en in de toekomst het Intermutualistisch agentschap.Met ook een registratie en uitvoering van de lezingen van mammografieën , hun kwaliteitsbewaking, evaluatie van de lezers, doorgeven van de resultaten aan de deelnemers en hun artsen, registreren van de vervolgonderzoeken en hun resultaat en berekening van evaluatieparameters van het bevolkingsonderzoek.

FieldValue
Publisher
Modified
2021-02-26
Release Date
2018-03-31
Identifier
103b022b-b3b8-4bd5-9a34-a09ebea9421d
License
Public Access Level
Public