Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Minimale Ziekenhuis Gegevens - Resumé Hospitalier Minimum

Een registratie van ziekenhuisgegevens met als doel het te voeren gezondheidsbeleid te ondersteunen, met name wat betreft:
- Het bepalen van de behoeften inzake ziekenhuisinstellingen
- Het vaststellen van de kwalitatieve en kwantitatieve erkenningnormen voor de ziekenhuizen en hun diensten
- De organisatie van de financiering van de ziekenhuizen
- Het uitstippelen van het beleid betreffende de uitoefening van de geneeskunde, de verpleegkunde en de paramedische beroepen
- Het uitstippelen van een epidemiologisch beleid
- Helpen verwezenlijken van de opdrachten van het Observatorium patiëntmobiliteit
- Ondersteunen van het beleid binnen de ziekenhuizen

Un enregistrement des données hospitalières dans le but de soutenir la politique de santé à mener, notamment en ce qui concerne :
- la détermination des besoins des établissements hospitaliers
- l'établissement de normes qualitatives et quantitatives d'agrément des hôpitaux et de leurs services
- l'organisation du financement des hôpitaux
- l'établissement de la politique concernant l'exercice des professions médicales, infirmières et paramédicales
- l'établissement d'une politique épidémiologique
- Aider à réaliser les missions de l'Observatoire de la mobilité des patients
- Soutenir la politique au sein des hôpitaux

FieldValue
Publisher
Modified
2021-02-27
Release Date
2018-04-06
Identifier
12d69eca-4449-47d2-943d-e4448a467292
License
Public Access Level
Public