Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Ambulatory Care Health Information Lab

De hoofddoelstelling van ACHIL is de evaluatie van de effectiviteit van de zorgtrajecten op kwaliteit van zorg op het niveau van huisartspraktijk en locoregionale structuren.Om die doelstelling te bereiken, wordt een databank op basis van gegevens uit de Elektronische Medische Dossiers (EMD) van huisartsen samengesteld. De resultaten inzake proces- en uitkomstindicatoren van de gegevens van de huisartsen worden in een rapport vergeleken met de resultaten van de andere satellietpijlers van het project ACHIL. Daarnaast wordt benchmark-feedback verspreid naar de huisartsen en de lokale multidisciplinaire netwerken.

FieldValue
Publisher
Modified
2021-02-26
Release Date
2018-08-14
Identifier
13ec5013-82f9-444a-a0ab-22c045d1bcc5
License
Public Access Level
Public