Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Permanent Sample

De databases op zich hebben dezelfde info als POPU, GZSS en FARM maar worden voor een steekproef van verzekerden continu ter beschikking gesteld van de partners. De Technische Commissie van de permanente steekproef staat in voor het beheer. Zie ook 21 MAART 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van artikel 278 van de programmawet (I) van 24 december 2002 

FieldValue
Publisher
Modified
2021-02-26
Release Date
2018-03-15
Identifier
1a425037-5d22-4b21-a7ff-35587b094976
License
Public Access Level
Public