Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Flemish population survey on colon cancer

Het maken en updaten van een uitnodigingssysteem op basis van de populatiedatabank aangeleverd door de Vlaamse Overheid en verrijkt met andere bronnen (Stichting Kankerregister en Intermutualistisch agentschap). Het registreren van de uitslag van het screeningsonderzoek ( iFOBT) en doorgeven van de uitslag aan de huisarts en deelnemers

FieldValue
Publisher
Modified
2021-03-06
Release Date
2018-08-14
Identifier
2d284360-535b-45c7-9279-ad5e7e1a127b
License
Public Access Level
Public