License

License Not Specified

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Pedisurv: Surveillance Infection Diseases in Children

De artsen die deel uitmaken van het pediatrisch surveillancenetwerk in 2016,  ongeveer 500 huisartsen en pediaters in België verzamelen gegevens ivm acute slappe verlamming, invasieve infecties met pneumokokken, bof, mazelen, congenitaal rubella syndroom en hemolytisch uremisch syndroom.

Dit betekent dat de artsen maandelijks gegevens over patiënten met de hierboven vermelde gezondheidsproblemen opsturen naar het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) (www.wiv-isp.be), een wetenschappelijke federale instelling. Dit gebeurt op anonieme manier. Dat wil zeggen dat u, op basis van de doorgestuurde gegevens, niet herkenbaar bent voor het WIV-ISP. 

FieldValue
Publisher
Modified
2020-12-29
Release Date
2019-04-29
Identifier
578764ff-13b3-47c2-a8d2-3db1be755290
License
License Not Specified
Public Access Level
Public