Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Integreo: Zorgintegratie De Brug, de weg naar mijn eigen (pro) actief gezondheids- en welzijnsplan

Het pilootproject 'De Brug' is een uniek framework waarbinnen zo'n 120 lokale welzijns- en zorgactoren over geïntegreerde zorg voor chronische patiënten met minstens 1 chronische aandoening (op basis van medicatie) debatteren. Samen dienen zij antwoorden te zoeken op grote maatschappelijke uitdagingen, met name de toenemende vergrijzing en de verhoogde complexiteit van zorg. 

FieldValue
Modified
2021-02-26
Release Date
2018-03-26
Identifier
58ae180c-f55b-46bc-ac34-6444658843a5
License
Public Access Level
Public