Primary tabs

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

National Surveillance multi-resistant micro-organisms in Belgian Hospitals

De doelstellingen van deze surveillance zijn:

  • De evolutie van de resistentie en incidentie van multi-resistente (ESBL+, CPE+) enterobacteriën (Enterobacter cloacae, Escherichia coli en Klebsiella pneumoniae) en andere kiemen met een specifiek resistentieprofiel (Acinetobacter baumannii en Pseudomonas aeruginosa) in acute ziekenhuizen op te volgen in de tijd en relevante gegevens in verband met deze resistente kiemen te verzamelen voor België.
  • De deelnemende ziekenhuizen in staat te stellen om de lokale resistentie en incidentie op te volgen in de tijd en deze te vergelijken met de resultaten van vergelijkbare instellingen.
FieldValue
Modified
2020-02-14
Release Date
2018-05-09
Identifier
85491bf9-0ec9-4808-af7d-d11b8a65b167
License
Public Access Level
Public