Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Database Vesta / Family care

VESTA voorziet in elektronische gegevensuitwisseling tussen de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en het agentschap ‘Zorg & Gezondheid’. De doelstelling van deze applicatie is tweeërlei:
Voorzien in subsidiëring van de diensten voor gezinszorg
Betere informatievoorziening voor het beleid

FieldValue
Publisher
Modified
2021-02-26
Release Date
2018-05-08
Identifier
a8fc7075-4b9c-48fd-8afb-0bbdeecfbdd8
License
Public Access Level
Public