Primary tabs

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Flemish population survey on cervical cancer

Het maken en updaten van een uitnodigingssysteem op basis van de populatiedatabank aangeleverd door de Vlaamse Overheid en verrijkt met andere bronnen (Stichting Kankerregister en Intermutualistisch agentschap).

FieldValue
Publisher
Modified
2020-12-11
Release Date
2018-03-26
Identifier
bd59ef90-8c3f-44a9-b851-ab02f1732235
License
Public Access Level
Public