Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Financial feedback by pathology - MKG

Banque de données relatives à l’utilisation des moyens médicaux dans les hôpitaux généraux belges. Elle contient des informations sur les coûts des traitements médicaux et sur le type de soins dispensés. Ces informations sont disponibles par hôpital (accès sécurisé) et pour l’ensemble des hôpitaux (accès public sur internet). Databank met betrekking tot het gebruik van de medische middelen in de Belgische algemene ziekenhuizen. Zij bevat informatie over de kosten voor medische behandelingen en over het type geleverde zorg. Deze informatie is beschikbaar per ziekenhuis (accès sécurisé) en voor alle ziekenhuizen samen (vrije toegang op internet).

 

Op anonieme wijze en voor elke opgenomen patiënt sturen de ziekenhuizen de medische diagnoses (MKG) naar de FOD Volksgezondheid en informatie over de toegediende zorg en de kostprijs hiervan (SHA/AZV) naar het RIZIV. De Technische Cel verbindt deze gegevens om per medische aandoening een overzicht te krijgen van de verleende zorg en de door de ziekteverzekering terugbetaalde kosten, en dit voor ieder ziekenhuis apart of voor alle ziekenhuizen samen (landelijk gemiddelde). Een vergelijking van de gegevens van een individueel ziekenhuis met het landelijk gemiddelde is leerrijk en kan afwijkende behandelingspatronen aan het licht brengen.

De databank wordt jaarlijks bijgewerkt. De anoniem gemaakte gegevens verzamelen en verbinden is een complex en tijdrovend werk. Een vergelijking door de jaren heen toont aan dat de zorgprofielen van de ziekenhuizen vrij constant zijn; de gegevens van vroegere jaren blijven interessante vergelijkingspunten.

Met dit project, dat de vrucht is van een intense samenwerking tussen de FOD Volksgezondheid en het RIZIV, wenst de overheid de ziekenhuizen, de artsen en de wetenschappelijke instellingen maximaal te informeren over het gebruik van de medische middelen en hun kostprijs voor het deel van de zorgverlening in de ziekenhuizen. De databank met haar tienduizenden tabellen en grafieken is in feite een enorme bibliotheek.

FieldValue
Publisher
Modified
2021-02-27
Release Date
2018-05-25
Identifier
fd3b5350-f531-4fac-a058-45ff06691441
License
Public Access Level
Public